Proje Yönetimi

PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

 Ana çalışma alanımızın en büyük parçası olan proje yönetimine önem verir ve bu yönde mükemmeliyeti ararız.

 PROJE PLANLAMA YÖNTEMİ

  • Proje planlaması.
  • Proje planını hayata geçirme
  • Değişikliklerin kontrolü

PROJE KAPSAM YÖNETİMİ

  • İşe başlama
  • İş kapsamının planlanması
  • İşin kabulü
  • İş değişiklikleri kontrolü

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ

  • İş tanımlanması
  • İşlerin sıraya konması
  • İş süresinin tahmin edilmesi
  • Zaman çizelgesi hazırlama, ölçü ve denetimi

PROJE MALİYET YÖNETİMİ

  • Kaynak planlaması
  • Maliyetin tahmin edilmesi
  • Maliyet kontrolü

PROJE KALİTE YÖNETİMİ

  • Kalite planlaması
  • Kalite güvenliği
  • Kalite kontrolü

PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  • Organizasyonla ilgili plan oluşturma
  • Personel kadrosunun oluşturulması
  • Takım gelişimi

PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

  • İletişim planlaması
  • Bilgi dağıtımı
  • Performans raporlaması
  • Yapılan işlerin kabulü

PROJE RİSK YÖNETİMİ

  • Risk belirleme
  • Riskin ölçümü
  • Riski önlemek için plan geliştirilmesi

PROJE SATINALMA YÖNETİMİ

  • Satın alma planlaması
  • Teklif alma planlaması
  • Teklif alma
  • Firma belirleme
  • Sözleşme yapılması
  • Sözleşme bitimi