İş Güvenliği Politikamız

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bünyemizdeki tüm çalışanların, sağlık ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, doğal çevrenin korunması konusunun işin başarıya ulaşmasının ayrılmaz bir parçası

olduğuna inanmaktayız.

Yaptığımız bazı işlerin çalışanlarımıza, bizimle çalışan yüklenici firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız.

Oluşabilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincindeyiz.

Kalite, iş güvenliği ve çevre politikamız gereği;

Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalışma izinlerine saygı gösteririz.

İş kazalarından kaynaklanan yaralanmaları, mesleki hastalık risklerini ve doğal çevreye verilebilecek zararı sıfıra indirmeyi, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı

ve atıkları en aza indirmeyi hedefleriz.

İş emniyeti, mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve teknik eğitimi sağlarız.

Oluşabilecek acil durumları planlamak için mahalli idarelerle sürekli işbirliği yaparız.

Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.2