Proje Yönetimi

PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

 Ana çalışma alanımızın en büyük parçası olan proje yönetimine önem verir ve bu yönde mükemmeliyeti ararız.

 PROJE PLANLAMA YÖNTEMİ

 • Proje planlaması.
 • Proje planını hayata geçirme
 • Değişikliklerin kontrolü

PROJE KAPSAM YÖNETİMİ

 • İşe başlama
 • İş kapsamının planlanması
 • İşin kabulü
 • İş değişiklikleri kontrolü

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ

 • İş tanımlanması
 • İşlerin sıraya konması
 • İş süresinin tahmin edilmesi
 • Zaman çizelgesi hazırlama, ölçü ve denetimi

PROJE MALİYET YÖNETİMİ

 • Kaynak planlaması
 • Maliyetin tahmin edilmesi
 • Maliyet kontrolü

PROJE KALİTE YÖNETİMİ

 • Kalite planlaması
 • Kalite güvenliği
 • Kalite kontrolü

PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Organizasyonla ilgili plan oluşturma
 • Personel kadrosunun oluşturulması
 • Takım gelişimi

PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

 • İletişim planlaması
 • Bilgi dağıtımı
 • Performans raporlaması
 • Yapılan işlerin kabulü

PROJE RİSK YÖNETİMİ

 • Risk belirleme
 • Riskin ölçümü
 • Riski önlemek için plan geliştirilmesi

PROJE SATINALMA YÖNETİMİ

 • Satın alma planlaması
 • Teklif alma planlaması
 • Teklif alma
 • Firma belirleme
 • Sözleşme yapılması
 • Sözleşme bitimi